Många ÅSMF-ensembler saknar länk till sin hemsida

Uppdateringar och kompletteringar kan sändas in till ÅSMF via kontaktfliken med e-post till ÅSMF:s webmaster, som informerar vidare till berörda

Även övriga kontaktuppgifter och andra uppgifter av betydelse/nytta är välkomna via kontaktfliken

Listan här invid är alltså...

Länkar till körer och orkestrar inom ÅSMF:s ansvarsområde

KÖRER
Cantilena r.f.
Close Enough r.f.
Finströms sångkör r.f.
Flera Röster r.f.
Intermezzokören r.f.
Kökar Röster r.f.                                 
Manskören Åländska Sångare r.f.  
Mariehamns Kvartetten r.f.
Rolling Home r.f.  
SeaSide Singers r.f.                              
Vivakören r.f.                                     
Ålands Projektkör r.f.

ENSEMBLER
ÖVRIGA