Basinformation

Olika slags bidrag

1) Projekt- och verksamhetsbidrag

ÅSMF-ensembler söker bidrag via ÅSMF

2) Bidrag till ungdomar

ÅSMF annonserar om bidragen via sin hemsida.

Tiden för att söka PROJEKTBIDRAG går ut 15.1 för vårens projekt (inte för ordinarie verksamhet). 
Motsvarande ansökningstid för höstterminen slutar 15.9.

Observera att det senaste bidraget skall redovisas innan nästa utbetalas.

 

Andra möjligheter visas i spalten till höger

(t.ex. Ålands landskapsregerings webbsidor om kultur-bidrag och FYRK.fi med länk till Ålands kulturdelegation. Eller direkt med ett klick.)

 

Ålands Sång- och Musikförbund (ÅSMF) beviljar olika understöd och bidrag inom sitt ansvarsområde. Se "Basinformation" här invid.
Kontakta gärna ÅSMF:s styrelse för närmare uppgifter: Styrelsen

Ålands landskapsregerings webbsidor:
- Bidrag och stipendier under Kultur och fritid

- Ålands kulturdelegation, beviljar t.ex. Paf-medel och andra bidrag.

Exempel på övriga bidragsinstanser

Svenska kulturfonden

* Nordens Institut på Åland, NIPÅ
   ("Du kan inte söka direkta bidrag från NIPÅ, men du kan alltid vända dig till oss om du har en god idé eller ett projekt som du vill förverkliga. Se punkten På vilket sätt kan NIPÅ hjälpa mig med mitt projekt?")

* Nordiska kulturfonden (via NIPÅ) eller direktlänk till
   "Ansök om stöd" med bl.a.  HANDMADE och OPSTART
* Nordiska kulturfondes "Min sida" för elektronisk ansökan

* Kulturkontakt Nord - exempel på stöd till Åland