Sidan är "under konstruktion"
Avsikt: 
En överskådlig och aktuell länklista till "omvärlden"

Svenska kulturfonden

 

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund, FSSMF

Finlands Svenska Körförbund, FSK

Finlands Svenska Kyrkosångsförbund, FSKSF

Sidan är öppen för idéer (= "under arbete").

Här kan man t.ex. bygga upp en länklista till nyttiga/intressanta institutioner och kontakter i "omvärlden".

Kanske ett sätt kunde vara att separera "Finland/Riket" och "Sverige" och "Norden" och "Europa" etc. eller på något annat sökvänligt sätt.

Goda (och andra) idéer mottages med tacksamhet.
Mejla gärna till ÅSMF via kontaktsidan med synpunkter och förslag. Mejlet går till ÅSMF:s  webbansvariga (Gösta Helander).

Här är (som exempel) några olika ingångar till FSSMF, utöver ovanstående (verksamhet):

Förbundet
Medlemmar
Kontakt och respons
Karleby, sångfest 2016
Medlemstidningen Resonans

Digitala tjänster 
Viktiga datum