Ålands Sång- och Musikförbund r f (ÅSMF), grundat 1926 i Mariehamn, har som mål att väcka och utveckla intresset för sång och musik och fyller sin uppgift

- genom undervisning och handledning i sång och musik
- genom anordnande av kurser i sång och musik
- genom arrangerande av konserter och musikfester
(ÅSMF:s stadgar §§ 1-2)

Förbundet har aktiva ensembler som medlemmar. Det är storband, damkörer, manskörer, blandade körer, shantysångare, "barnfiolen" och en ungdomsorkester.

Förbundets styrelse

Förbundets stadgar reglerar verksamheten

Förbundet har fastställt en jämställdhetspolicy (2011) och drogpolicy (2008)

ÅSMF:s förbundsmöte 2018 hölls

ÅSMF:s förbundsmöte 2017 hölls 28.4

Vid mötet omvaldes Sara Kemetter till ordförande.
Styrelsen konstituerade sig 11.5. Närmare information ges  så snart som möjligt.
Förbundsmötets protokoll 
 

ÅSMF:s förbundsmöte 2016 hölls 15.4

Vid mötet valdes Sara Kemetter till ny ordförande efter Krister Norrgrann
Förbundsmötets protokoll
Här är en kontaktlänk till den nya styrelsen
 

ÅSMF:s förbundsmöte 2015 hölls 17.4

Prel protokoll från förbundsmötet 2015
Vid mötet omvaldes ÅSMF:s ordförande Krister Norrgrann

- Verksamhetsprogram för 2016

ÅSMF:s förbundsmöte (årsmöte) 2014 hölls 25.4
Nedan är uppgifter från förbundsmötet 2014 och lite till...

Verksamhetsberättelse för år 2013
Verksamhetsprogram för år 2015
Verksamhetsberättelse för år 2012
Verksamhetsprogram för 2014

ÅSMF arrangerar inspirationsdagar för körerna/ensemblerna. Här är ett exempel på vad dagen kan innehålla:
Gunnar Lundbergs Sångteknik-föreläsning (2013)


Projektet Manskör Åland blev en framgång

Manskören vann Maratonkonserten 11.10.2014
På bilden på väg hem efter väl utfört värv

Också KÖRKAMPEN sommaren 2014 blev en jättestor framgång
Segrare i årets kamp blev Achipelago Singers efter fin tävling med Projektkören 1 och Chicas Bonita i finalen.
 

Cantilenakören får guidning i Budapest i november 2012,
då kören medverkade i projektet Mozarts Requiem