Närmare information om ÅSMF:s förbundsmöte 2018 och om den nya styrelsen fås av Edward Furbacken

"Gammal" info:

Vid ÅSMF:s förbundsmöte 2017 återvaldes ordföranden Sara Kemetter
Den nya styrelsen konstituerade sig 11 maj 2017.

Styrelsen för 2017 fick följande sammansättning

Ordförande:
Sara Kemetter
vice ordförande: Kira Gustafsson

Sekreterare och verksamhetsledare:
Edward Furbacken

Kassör:
Karl-Göran Karlsson

Övriga medlemmar:
Solveig Carlsson, Sune Carlsson, Ulf Gustavsson, Anne-Maj Holmström, Mia Josefsson, Iréne Liljegren

Suppleanter:
Ralf Holmberg, Camilla Hägglund, Gunilla Ponthin

Webbansvarig (utanför styrelsen):
Gösta Helander

Revisorsfunktioner:
Revisorer: Edward Eriksson, Karl-Johan Åkerfelt
Revisorssuppleanter: Kjell Jahrén, Christer Lillie

 

Kontaktuppgifter 2018- 

Ordförande: Sara Kemetter, 050 589 7569, sara.kemetter@gmail.com
Postadress: Skrakvägen 12, 22100 Mariehamn

Verksamhetsledare:
Edward Furbacken, 0457 342 0912, edward.furbacken@gmail.com
Postadress: Svibyvägen 36A, 22100 Mariehamn

Kassör: Karl-Göran Karlsson, 040 768 5782, kgk@aland.net 
Postadress: Nygatan 19 B 4, 22100 Mariehamn

Vice ordförande: Bo Nygård, 050 530 5967, bo.nygard@ha.ax

Aktuellt inom förbundet

Inga händelser på kommande

Styrelsemöten 2018

Nästa styrelsemöte

18-03 (?) : 12.4 kl 17.30

Tidigare möten:
18-03: 1.3 "policymöte"
18-02: 15.02.2018
18-01: 20.01.2018 - en STRATEGIDAG hela dagen

 

ÅSMF:s FÖRBUNDSMÖTE 2017 hölls 28.4
Mötesprotokollet

Tidigare styrelsemöten (inloggning):

Styrelsemöten 2017
17-07: 17.12, 17-06: 12.10, 17-05: 5.6, 17-04: 11.5, 17-03: 20.3,
17-02: 9.3, 17-01: 9.2.2017

Styrelsemöten 2016
16-09: 21.12, 16-08: 16.10, 07: 25.9, 06: 22.5, 05: 24.4, 04: 3.4,
16-03: 13.3, 02: 14.2, 01: 15.1.2016

Styrelsemöten 2015
15-05: 15.11, 15-04: 18.10, 15-03: 14.6, 15-02: 15.3.2015, 15-01: 8.1.2015

Styrelsemöten 2014
14-08: 11.12.2014, 07: 3.10, 06: 27.8, 05: 17.6, 04: 13.4, 03: 21.3, 02: 31.1, 01: 17.1.2014